Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Przejdź do kategorii

ARCHIWALIA

Członkostwo w Izbie Architektów

Działalność

EDUKACJA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia o pracy

Plany miejscowe

Program Leonardo Da Vinci

Seminaria i konferencje

Sprawy bieżące MaOIA

ZDROWIE

Nowa wersja strony 

Adres tymczasowy:

maoia.home.pl/autoinstalator/wordpress/

Zapraszamy do korzystania

z nowej strony

na urządzeniach mobilnych.

 

Polecamy portal

Warsztat Architekta

www.warsztatarchitekta.pl

Instrukcja korzystania z Facebook'a

http://www.youtube.com/watch?v=6a7haSkwxk8

 

Prośba o przekazanie 1% podatku

arch. Andrzej Gajczyk
Wydział Architektury Wnętrz ASP
st.wykładowca
andrzej.gajczyk@asp.waw.pl

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie przekazania mi 1% swego podatku.

Od 16 lat zmagam się z postępującą, nieuleczalną chorobą jaką jest SM, która to ostatnio w obliczu rozpadu mej rodziny zintensyfikowała swój przebieg. Mam zaliczone 40 lat stażu pracy, jako nauczyciel akademicki pracuję od 1985 roku.

Bardzo wysokie koszty terapii SM i brak refundacji w moim wieku, skłoniły mnie do uczestnictwa w programie Fundacji na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane Dobro Powraca, która ma uprawnienia do zbiórki publicznej, aktywnego pozyskiwania oraz gromadzenia środków na moim personalnym subkoncie, z przeznaczeniem na moje leczenie i rehabilitację.

Jeden procent podatku oraz darowizny gromadzone na moim subkoncie są ściśle i wyłącznie, poprzez Fundację, przeznaczone na cele związane z moją terapią SM.
Wykorzystanie środków

Aby ofiarodawca (podatnik) mógł przekazać 1% dla mnie, należy podać w formularzu PIT rubryka „Numer KRS” 0000338878, a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” Andrzej Gajczyk.

Bardzo proszę, aby ofiarodawca podawał w celu szczegółowym wyłącznie moje imię i nazwisko, w mianowniku, bez dodatkowych informacji czy wyrażeń - to znacznie przyspiesza proces identyfikowania wpłat dla mego subkonta.

Polecamy książki

Czas i miejsce. Architektura Politechniki Warszawskiej

Anna Agata Wagner

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7814-390-1

www.wydawnictwopw.pl

 

 

Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

Konrad Kucza-Kuczyński

Wydanie II, popr. i uzup., OWPW 2015, s. 168,
ISBN: 978-83-7814-243-0

www.wydawnictwopw.pl

 

 

O Architekturze. Szkice pisane i rysowane. Egzemplarz kolekcjonerski

Sławomir Gzell

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Każdy z 50 egzemplarzy kolekcjonerskich książki „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane” jest sygnowany przez autora, Sławomira Gzella. Na wewnętrznej stronie okładki, z tyłu egzemplarza, poza sygnaturą znajduje się także odcisk stempla z numeracją książki w nakładzie edycji kolekcjonerskiej i numerem wydania oznaczonym cyfrą rzymską. Książka opakowana jest w eleganckie, ręcznie wykonane pudełko.

 

 

Rysunek 

zmysł architektury

Mirosław Orzechowski

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Nieznane, nowatorskie spojrzenie na klasyczny rysunek. Autorskie, nie pozbawione emocji, osobiste wypowiedzi profesorów, wykładowców i asystentów, architektów z Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Niepublikowane szkice, osobiste notatki, rysunki projektowe i plenerowe. Syntetyczna opowieść o Warszawskiej Szkole Rysunku Architektonicznego powstałej na najstarszej założonej w 1915 roku uczelni architektonicznej w Polsce.
ARCHITEKCI – AUTORZY ESEJÓW
Marek Budzyński, Piotr Bujnowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Sławomir Gzell,
Krystyna Ilmurzyńska, Włodzimierz Karczmarzyk, Sławomir Kowal, Konrad Kucza – Kuczyński,
Jan Mazur, Maciej Miłobędzki, Janusz Pachowski, Grzegorz Rytel, Marcin Sadowski, Adam Sufliński, Agnieszka Wośko – Czeranowska.

 

 

 

Życie między budynkami
Jan Gehl
Wydanie II
Wydawca: Wydawnictwo RAM
Tłumaczenie: dr inż. arch. Marta A. Urbańska

Życie między budynkami.pdf 

 

 

 

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
Małgorzata Gmiter
2013, format A5, s. 352
Wydawca: 
Presscom Sp. z o.o. 
Miejsce wydania: 
Wrocław 
ISBN: 9788362723485

 

 

Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 
Katarzyna Pluta
2012, format A 4, s. 296,
ISBN: 978-83-7814-044-3

www.wydawnictwopw.pl

 

 

 

Przełom w sprawie wadliwego tłumaczenia Dyrektywy UE dotyczącej zamówień publicznych - 2016-02-09

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że w dniu 2 lutego 2016 roku otrzymała oficjalne potwierdzenie z Parlamentu Europejskiego dotyczące sprostowania błędnego tłumaczenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w zakresie możliwości legitymowania się przez architektów doświadczeniem zawodowym wcześniejszym niż 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Pismo z dnia 2 lutego 2016 z Parlamentu Europejskiego jest odpowiedzią na interwencję Krajowej Rady IARP w powyższym zakresie. Dnia 21 grudnia 2015 roku Krajowa Rada IARP zwróciła się w tej sprawie do Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń jak również do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (pisma nr 684/KRIA/2015, 680/KRIA/2015 oraz 677/KRIA/2015). O przedmiotowej interwencji Krajowej Rady IARP została poinformowana również Pani Prezes Rady Ministrów.(pismo nr 682/KRIA/2015) Krajowa Rada IARP w swoich wystąpieniach podniosła, iż przyjęte zapisy załącznika XII, część II, pkt a), ppkt (ii) stanowią we wszystkich językach europejskich, iż dla zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji instytucje zamawiające mogą uwzględniać ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe Wykonawcy. Jedynie w polskim tłumaczeniu Dyrektywy 2015/24/UE możliwość taką wykluczono, pozwalając tym samym na odbiegającą od uregulowań unijnych błędną interpretację przepisów Dyrektywy oraz mylącą w tym zakresie argumentację.
Dnia 19 stycznia 2016 roku KRIA RP otrzymała pierwszą odpowiedż w niniejszej sprawie na pismo KRIA nr 684/KRIA/2015 od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, w której potwierdzono stwierdzony przez Krajową Radę błąd w tłumaczeniu Dyrektywy oraz potwierdzenie konieczności wszczęcia procedury korygującej.
 
Dnia 2 lutego 2016 roku, w odpowiedzi na interwencję z dnia 21 grudnia 2016 roku otrzymała oficjalne potwierdzenie sprostowania Dyrektywy oraz informację o wysłaniu do publikacji sprostowania w dniu 28 stycznia 2016 roku.
 
Krajowa Rada IARP informuje, że jest w tej sprawie również w kontakcie z Panią Prezes Rady Ministrów Beatą Szydło, która zostanie niezwłocznie poinformowana o skutecznej interwencji Krajowej Rady IARP w powyższym zakresie, gdyż sprostowanie Dyrektywy ma bezpośrednie przełożenie na zmianę zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
Jednocześnie składamy tą drogą podziękowania  zespołowi kolegów  z Krajowej Rady IARP  (w tym  w szczególności: kol. Piotrowi Gadomskiemu i kol. Sławomirowi Żakowi  związanymi z redakcją merytoryczną wszystkich dokumentów)  oraz  współpracującej z  Krajową Radą IARP kancelarii prawnej w osobie mec. Marty Strzelak za bezpośrednie i skuteczne zaangażowanie w wyjaśnienie tej sprawy - bardzo ważnej dla warunków wykonywania zawodu Architekta w Polsce.
 
Sprostowanie do dyrektywy PE i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (DZ.U.L 94 z 28.03.2014, s. 65):
Strona 226, załącznik XII, część II, lit. a) ppkt (i) i (ii)
zamiast:
"(i) (...) w razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż dowody dotyczące odpowiednich robót budowlanych wykonanych ponad pięć lat wcześniej nie zostaną uwzględnione;
(ii) (...) W razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż dowody dotyczące odpowiednich dostaw lub usług zrealizowanych bądź wykonanych ponad trzy lata wcześniej nie zostaną uwzględnione;"
powinno być:
"(i) (...) w razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż uwzględniane będą dowody dotyczące odpowiednich robót budowlanych wykonanych ponad pięć lat wcześniej;
(ii) (...) W razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż uwzględniane będą dowody dotyczące odpowiednich dostaw lub usług zrealizowanych bądź wykonanych ponad trzy lata wcześniej;"
 
Proces pracy podjętej przez Krajową Radę IARP nad poprawkami do ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i naprawy krzywdzącego polskich architektów błędu w tłumaczeniu Dyrektywy 2015/24/UE można prześledzić w załączonych dokumentach.

Wyszukaj

2016 - Marzec

2016 - Luty

2016 - Styczen

2015 - Grudzień

Fundusze europejskie

Wyszukiwarka dotacji PARP

www.parp.gov.pl/index/index/1484

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działalność gospodarcza 

Bieżące informacje w portalu prawno-gospodarczym INFOR

www.infor.pl

Informacje na temat prawa w portalach:

RZECZPOSPOLITA (PRAWO)

www.rp.pl/temat/4.html

GAZETA PRAWNA 

prawo.gazetaprawna.pl/ 

Serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

www.uzp.gov.pl/na-skroty/wspolny-s142ownik-zamowien-cpv 

  

Zamówienia publiczne na świecie:

www.uzp.gov.pl/cmsws/page/

 

TED - Suplement Dziennika Urzędowego UE - informacja o europejskich zamówieniach publicznych z podziałem na branże:

ted.europa.eu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Ładowanie...