Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Przejdź do kategorii

ARCHIWALIA

Członkostwo w Izbie Architektów

Działalność

EDUKACJA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia o pracy

Plany miejscowe

Program Leonardo Da Vinci

Seminaria i konferencje

Sprawy bieżące MaOIA

ZDROWIE

Nowa wersja strony 

Adres tymczasowy:

maoia.home.pl/autoinstalator/wordpress/

Zapraszamy do korzystania

z nowej strony

na urządzeniach mobilnych.

 

Polecamy portal

Warsztat Architekta

www.warsztatarchitekta.pl

Instrukcja korzystania z Facebook'a

http://www.youtube.com/watch?v=6a7haSkwxk8

 

Prośba o przekazanie 1% podatku

arch. Andrzej Gajczyk
Wydział Architektury Wnętrz ASP
st.wykładowca
andrzej.gajczyk@asp.waw.pl

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie przekazania mi 1% swego podatku.

Od 16 lat zmagam się z postępującą, nieuleczalną chorobą jaką jest SM, która to ostatnio w obliczu rozpadu mej rodziny zintensyfikowała swój przebieg. Mam zaliczone 40 lat stażu pracy, jako nauczyciel akademicki pracuję od 1985 roku.

Bardzo wysokie koszty terapii SM i brak refundacji w moim wieku, skłoniły mnie do uczestnictwa w programie Fundacji na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane Dobro Powraca, która ma uprawnienia do zbiórki publicznej, aktywnego pozyskiwania oraz gromadzenia środków na moim personalnym subkoncie, z przeznaczeniem na moje leczenie i rehabilitację.

Jeden procent podatku oraz darowizny gromadzone na moim subkoncie są ściśle i wyłącznie, poprzez Fundację, przeznaczone na cele związane z moją terapią SM.
Wykorzystanie środków

Aby ofiarodawca (podatnik) mógł przekazać 1% dla mnie, należy podać w formularzu PIT rubryka „Numer KRS” 0000338878, a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” Andrzej Gajczyk.

Bardzo proszę, aby ofiarodawca podawał w celu szczegółowym wyłącznie moje imię i nazwisko, w mianowniku, bez dodatkowych informacji czy wyrażeń - to znacznie przyspiesza proces identyfikowania wpłat dla mego subkonta.

Polecamy książki

Czas i miejsce. Architektura Politechniki Warszawskiej

Anna Agata Wagner

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7814-390-1

www.wydawnictwopw.pl

 

 

Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

Konrad Kucza-Kuczyński

Wydanie II, popr. i uzup., OWPW 2015, s. 168,
ISBN: 978-83-7814-243-0

www.wydawnictwopw.pl

 

 

O Architekturze. Szkice pisane i rysowane. Egzemplarz kolekcjonerski

Sławomir Gzell

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Każdy z 50 egzemplarzy kolekcjonerskich książki „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane” jest sygnowany przez autora, Sławomira Gzella. Na wewnętrznej stronie okładki, z tyłu egzemplarza, poza sygnaturą znajduje się także odcisk stempla z numeracją książki w nakładzie edycji kolekcjonerskiej i numerem wydania oznaczonym cyfrą rzymską. Książka opakowana jest w eleganckie, ręcznie wykonane pudełko.

 

 

Rysunek 

zmysł architektury

Mirosław Orzechowski

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Nieznane, nowatorskie spojrzenie na klasyczny rysunek. Autorskie, nie pozbawione emocji, osobiste wypowiedzi profesorów, wykładowców i asystentów, architektów z Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Niepublikowane szkice, osobiste notatki, rysunki projektowe i plenerowe. Syntetyczna opowieść o Warszawskiej Szkole Rysunku Architektonicznego powstałej na najstarszej założonej w 1915 roku uczelni architektonicznej w Polsce.
ARCHITEKCI – AUTORZY ESEJÓW
Marek Budzyński, Piotr Bujnowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Sławomir Gzell,
Krystyna Ilmurzyńska, Włodzimierz Karczmarzyk, Sławomir Kowal, Konrad Kucza – Kuczyński,
Jan Mazur, Maciej Miłobędzki, Janusz Pachowski, Grzegorz Rytel, Marcin Sadowski, Adam Sufliński, Agnieszka Wośko – Czeranowska.

 

 

 

Życie między budynkami
Jan Gehl
Wydanie II
Wydawca: Wydawnictwo RAM
Tłumaczenie: dr inż. arch. Marta A. Urbańska

Życie między budynkami.pdf 

 

 

 

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
Małgorzata Gmiter
2013, format A5, s. 352
Wydawca: 
Presscom Sp. z o.o. 
Miejsce wydania: 
Wrocław 
ISBN: 9788362723485

 

 

Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 
Katarzyna Pluta
2012, format A 4, s. 296,
ISBN: 978-83-7814-044-3

www.wydawnictwopw.pl

 

 

 

Cykl konferencji Ekologia Konstruktywnie zakończył się w Warszawie - 2016-01-14

Konferencja warszawska pod tytułem Miasto zrównoważone zakończyła cykl konferencji Ekologia Konstruktywnie, odbywających się pod merytorycznym patronatem Izby Architektów RP oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Poprzednie konferencje odbyły się we Wrocławiu i Gdańsku. Uczestnikami byli architekci i architekci, urzędnicy samorządowych jednostek terytorialnych oraz administracji rządowej, a także inwestorzy (przeważnie właściciele niewielkich firm deweloperskich). Konferencję współorganizowała Mazowiecka O. Izba Architektów RP. 

17 grudnia, w pierwszym dniu spotkania, gościliśmy 64 osoby. W pełnym składzie uczestnicy obejrzeli 8 filmów edukacyjnych, opowiadających o dobrych praktykach zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych w Danii, Szwecji, Chorwacji, na Malcie i we Włoszech. Tematyka obejmowała zagadnienia rewitalizacji urbanistycznej, społecznej i kulturalnej oraz gospodarki odpadami. Jeden z filmów przedstawiał futurystyczny projekt produkcji roślin w wertykalnej szklarni w mieście. O szczegółach mówią tytuły filmów:

  • Produkcja energii w ramach zamkniętego procesu gospodarowania odpadami. Zasilanie dzielnicy miasta w ciepło oraz transportu miejskiego w biopaliwo. Szwecja, Linköping. 
  • Materialna i niematerialna rewitalizacja zabytkowego budynku Lazareti. Znaczenie lokalnej tradycji i kultury. Chorwacja, Dubrownik. 
  • Rewitalizacja terenów wokół starych doków portowych. Znaczenie przestrzeni publicznej jako łącznika pomiędzy trzema dzielnicami w zabudowie fortecznej. Malta, Cottonera.
  • Rewitalizacja Arsenału. Włączenie powojskowych terenów w strukturę turystyczną miasta. Włochy, Wenecja.
  • Wertykalne rolnicze uprawy w miastach. Szwecja, Sztokholm.
  • Rewitalizacja terenów miejskich wokół przystani promów pasażerskich. Powiązanie z centrum miasta transportem pionowym. Malta, La Valetta.
  • Rola selektywnej zbiórki odpadów w rozwoju lokalnej turystyki. Włochy, Benevento. 
  • Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych w system zielonego transportu wodnego – Gondole. Włochy, Wenecja.

Zaproponowana przez organizatorów formuła emisji filmów naprzemiennie z wygłaszanymi referatami skutecznie przeciwdziałała znużeniu i ułatwiła utrzymanie wysokiego poziomu zainteresowania uczestników aż do końca dnia. Prelegenci przedstawili wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast: Monitorowanie życia i rozwoju miasta, Nowe instrumenty a kierunki rozwoju miast, Zintegrowane strategie inwestycyjne o całościowym podejściu, Innowacyjne działania miejskie w zakresie zrównoważonego rozwoju, Miasto zrównoważone, co po 2015?, Miasto dla wszystkich – włączenie i kapitał społeczny w projektowaniu miast. Mimo niewątpliwego zmęczenia - zajęcia trwały do 18:00 - widzowie żywo komentowali projekcje i referaty, dzięki czemu prelegenci uczestniczący w panelu podsumowującym mieli okazję pogłębić swoje - zawarte w referatach - refleksje. Po zamknięciu panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji przeszli do pobliskiej Galerii 18A, gdzie w przedwernisażowej scenerii wystawy street artu pod tytułem “Papierowe ściany” (Paper Walls) zapoznali się z efektami warsztatów architektonicznych dla młodzieży szkolnej. Warsztaty odbywały się równolegle z obradami konferencji. Pod opieką metodyków dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego wykonały zaskakująco dojrzałe 3 makiety miast zrównoważonych. Prowadzący warsztaty zaprezentowali dokonania, a także podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z młodzieżą i drogą dochodzenia do ostatecznych rozwiązań. Po prezentacji uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę street artu, która na początku konferencji została zaanonsowana jako przegląd działań, będących pierwotnie protestującym, nielegalnym głosem “ulicy” a obecnie stanowiących uznaną formę aktywności artystycznej w miastach. W ramach przygotowanej przez Galerię 18A niespodzianki chętni mogli doświadczyć “rzeczywistości wirtualnej”, poprzez użycie nowoczesnego sprzętu, korzystającego z obecnie dostępnych technologii. Wirtualne kaski i sterowniki pozwalają rozszerzyć pojęcie przestrzeni miasta poprzez złudzenie zwiedzania muzeum, poruszania się po wnętrzach budynków i metra. Przykłady pokazywały rozszerzenie możliwości poznawczych, mających zastosowanie nie tylko w rozrywce, ale również dających wsparcie w leczeniu zaburzeń percepcji przestrzennej. Uczestnicy konferencji otrzymali też upominek od MaOIA RP - książkę Gerharda Larssona "Systemy planowania przestrzennego w Europie Zachodniej".

Drugi dzień konferencji czyli „warsztaty w trójkątach zadaniowych” były okazją do konstruktywnego i inspirującego doświadczenia. Uczestnicy, zamieniając się rolami w warsztatowym „procesie decyzyjnym”, odkrywali możliwości nowych rozwiązań, pola skutecznych porozumień oraz synergicznych działań, w zależności od przyjmowanego punktu widzenia. Po przełamaniu barier mentalnych i oswojeniu się z sytuacją, członkowie grup znakomicie się bawili, czego dowodem jest ich niechęć do zakończenia warsztatów i opuszczenia sali. Wszyscy chcieli „jeszcze coś przedyskutować”, sprawdzić jeszcze jedno rozwiązanie, jeszcze o coś spytać. Było to dla organizatorów niezmiernie miłe i potraktowane zostało jako dodatkowa nagroda za starania i trudy organizacyjne. W warsztatach uczestniczyło 61 osób.

W sali konferencyjnej eksponowana była wystawa plansz posterowych. Uczestnicy mieli okazję w ciągu dwóch dni zapoznać się z przykładami zrównoważonych praktyk prezentowanymi na konferencjach we Wrocławiu i Gdańsku oraz nowymi, przygotowanymi na konferencję warszawską. Na wystawę składa się 40 plansz syntetycznie opisujących wybrane przykłady rozwiązań zrównoważonego rozwoju zastosowanych w krajach europejskich.

Projekt Ekologia Konstruktywnie jest skierowany do uczestników procesów kształtowania przestrzeni miast. W konferencjach z założenia nie uczestniczyli ważni goście oficjalni. Działania edukacyjne są nastawione na kształtowanie postaw zrównoważonego rozwoju, na podniesienie umiejętności współpracy, dialogu i partycypacji społecznej wśród praktyków. Dobre rozwiązania pokazane w przystępnej, atrakcyjnej formie filmów i uzupełnione referatami pozwalającymi zobaczyć przykłady w szerszym tle kulturowym, ekonomicznym, a nawet politycznym - bez wątpienia zainspirują architektów, urzędników i deweloperów do traktowania zasad zrównoważonego rozwoju jako czegoś bliskiego, przyjaznego i opłacalnego oraz możliwego do stosowania w praktyce zawodowej. Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu i współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparciu merytorycznemu Izby Architektów RP oraz Instytutu Rozwoju Regionalnego. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do opiekuna projektu - Pani Anny Wielgopolan z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współfinansującego projekt Ekologia Konstruktywnie, której wnikliwość i rzetelność oceny, a także cenne uwagi profesjonalne były ogromnie pomocne. 

Wyszukaj

2016 - Marzec

2016 - Luty

2016 - Styczen

2015 - Grudzień

Fundusze europejskie

Wyszukiwarka dotacji PARP

www.parp.gov.pl/index/index/1484

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działalność gospodarcza 

Bieżące informacje w portalu prawno-gospodarczym INFOR

www.infor.pl

Informacje na temat prawa w portalach:

RZECZPOSPOLITA (PRAWO)

www.rp.pl/temat/4.html

GAZETA PRAWNA 

prawo.gazetaprawna.pl/ 

Serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

www.uzp.gov.pl/na-skroty/wspolny-s142ownik-zamowien-cpv 

  

Zamówienia publiczne na świecie:

www.uzp.gov.pl/cmsws/page/

 

TED - Suplement Dziennika Urzędowego UE - informacja o europejskich zamówieniach publicznych z podziałem na branże:

ted.europa.eu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Ładowanie...