Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Przejdź do kategorii

ARCHIWALIA

Członkostwo w Izbie Architektów

Działalność

EDUKACJA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia o pracy

Plany miejscowe

Program Leonardo Da Vinci

Seminaria i konferencje

Sprawy bieżące MaOIA

ZDROWIE

Nowa wersja strony 

Adres tymczasowy:

maoia.home.pl/autoinstalator/wordpress/

Zapraszamy do korzystania

z nowej strony

na urządzeniach mobilnych.

 

Polecamy portal

Warsztat Architekta

www.warsztatarchitekta.pl

Instrukcja korzystania z Facebook'a

http://www.youtube.com/watch?v=6a7haSkwxk8

 

Prośba o przekazanie 1% podatku

arch. Andrzej Gajczyk
Wydział Architektury Wnętrz ASP
st.wykładowca
andrzej.gajczyk@asp.waw.pl

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie przekazania mi 1% swego podatku.

Od 16 lat zmagam się z postępującą, nieuleczalną chorobą jaką jest SM, która to ostatnio w obliczu rozpadu mej rodziny zintensyfikowała swój przebieg. Mam zaliczone 40 lat stażu pracy, jako nauczyciel akademicki pracuję od 1985 roku.

Bardzo wysokie koszty terapii SM i brak refundacji w moim wieku, skłoniły mnie do uczestnictwa w programie Fundacji na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane Dobro Powraca, która ma uprawnienia do zbiórki publicznej, aktywnego pozyskiwania oraz gromadzenia środków na moim personalnym subkoncie, z przeznaczeniem na moje leczenie i rehabilitację.

Jeden procent podatku oraz darowizny gromadzone na moim subkoncie są ściśle i wyłącznie, poprzez Fundację, przeznaczone na cele związane z moją terapią SM.
Wykorzystanie środków

Aby ofiarodawca (podatnik) mógł przekazać 1% dla mnie, należy podać w formularzu PIT rubryka „Numer KRS” 0000338878, a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” Andrzej Gajczyk.

Bardzo proszę, aby ofiarodawca podawał w celu szczegółowym wyłącznie moje imię i nazwisko, w mianowniku, bez dodatkowych informacji czy wyrażeń - to znacznie przyspiesza proces identyfikowania wpłat dla mego subkonta.

Polecamy książki

Czas i miejsce. Architektura Politechniki Warszawskiej

Anna Agata Wagner

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7814-390-1

www.wydawnictwopw.pl

 

 

Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

Konrad Kucza-Kuczyński

Wydanie II, popr. i uzup., OWPW 2015, s. 168,
ISBN: 978-83-7814-243-0

www.wydawnictwopw.pl

 

 

O Architekturze. Szkice pisane i rysowane. Egzemplarz kolekcjonerski

Sławomir Gzell

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Każdy z 50 egzemplarzy kolekcjonerskich książki „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane” jest sygnowany przez autora, Sławomira Gzella. Na wewnętrznej stronie okładki, z tyłu egzemplarza, poza sygnaturą znajduje się także odcisk stempla z numeracją książki w nakładzie edycji kolekcjonerskiej i numerem wydania oznaczonym cyfrą rzymską. Książka opakowana jest w eleganckie, ręcznie wykonane pudełko.

 

 

Rysunek 

zmysł architektury

Mirosław Orzechowski

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Nieznane, nowatorskie spojrzenie na klasyczny rysunek. Autorskie, nie pozbawione emocji, osobiste wypowiedzi profesorów, wykładowców i asystentów, architektów z Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Niepublikowane szkice, osobiste notatki, rysunki projektowe i plenerowe. Syntetyczna opowieść o Warszawskiej Szkole Rysunku Architektonicznego powstałej na najstarszej założonej w 1915 roku uczelni architektonicznej w Polsce.
ARCHITEKCI – AUTORZY ESEJÓW
Marek Budzyński, Piotr Bujnowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Sławomir Gzell,
Krystyna Ilmurzyńska, Włodzimierz Karczmarzyk, Sławomir Kowal, Konrad Kucza – Kuczyński,
Jan Mazur, Maciej Miłobędzki, Janusz Pachowski, Grzegorz Rytel, Marcin Sadowski, Adam Sufliński, Agnieszka Wośko – Czeranowska.

 

 

 

Życie między budynkami
Jan Gehl
Wydanie II
Wydawca: Wydawnictwo RAM
Tłumaczenie: dr inż. arch. Marta A. Urbańska

Życie między budynkami.pdf 

 

 

 

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
Małgorzata Gmiter
2013, format A5, s. 352
Wydawca: 
Presscom Sp. z o.o. 
Miejsce wydania: 
Wrocław 
ISBN: 9788362723485

 

 

Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 
Katarzyna Pluta
2012, format A 4, s. 296,
ISBN: 978-83-7814-044-3

www.wydawnictwopw.pl

 

 

 

Wiadomości

 

Konkurs na Plac Wileński w Drezdenku - 2015-11-06

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, realizacyjny w zakresie sporządzenia projektu budowlano - wykonawczego przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku zgodnie ze zwycięską koncepcją. 
Zamawiający:
Burmistrz Drezdenka, ul.Warszawska 1, 66-530 Drezdenko
Strona internetowa konkursu: 
Informacji o konkursie udziela sekretarz organizacyjny konkursu,
Pani Joanna Kucharska - tel. 48 95 762 29 67
Strona internetowa konkursu: 

Warszawski SARP zaprasza na wykłady - 2015-11-06

18 listopada o godz. 13:00 w siedzibie SARP przy ul. Foksal 2 odbędzie się wydarzenie obejmujące dwa wykłady: 
  • „Ceramika dekoracyjna w architekturze” poświęcony unikatowym okładzinom ściennym z ceramiki. Prelegenci: Dorota i Malwina Grześkiewicz – współtwórczynie Grześkiewicz Design Studio
  • „Naturalny system barw NCS w architekturze”. Prelegent: Ryszard Bojar – przedstawiciel NCS na Polskę

Pod tym adresem znajdziecie Państwo więcej szczegółów na temat wykładów: http://sarp.warszawa.pl/wyklady-ceramika-dekoracyjna-w-architekturze-oraz-naturalny-system-barw-ncs-w-architekturze/ 

Zaproszenie na wystawę - 2015-11-06

Burmistrz Miasta Nowy Targ, Grzegorz Watych oraz Rektor Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwon Grys, zapraszają na wystawę "Henryk Buszko - Architekt", która zostanie otwarta się w dniu 13 listopada 2015 o g. 12.00 w holu Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego PPWSZ w Nowym Targu. Wystawa zrealizowana została przy współpracy Urzędu Miasta Nowy Targ, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 
Współorganizatorami są Śląska Okręgowa Izba Architektów RP oraz SARP Oddział Katowice. 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Mikołaj Machulik, Architekt IARP
Sekretarz Rady SLOIA RP 

Konkurs Poznań - 2015-11-05

Stowarzyszenie METROPOLIA POZNAŃ ogłasza konkurs: na opracowanie koncepcji architektonicznej wyglądu węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego:

Praca w Łomży - 2015-11-04

Ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Architektury w Urzędzie Miejskim w Łomży. Ogłoszenie jest dostępne Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/art/151103145518.pdf.   

Rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 2015-10-29

Analiza prawna nowelizacji Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dostępna jest w załączniku. W tabeli przywołano dotychczasowe brzmienie przepisu, treść po nowelizacji oraz wyjaśnienie znaczenia wprowadzonej zmiany.
 

Przyjęto Krajową Politykę Miejską - 2015-10-28

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 października 2015 roku przyjęła Krajową Politykę Miejską.
Dokument Krajowa Polityka Miejska określa planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej i uwzględnia cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju i krajowej strategii rozwoju regionalnego. KPM wskazuje, w jaki sposób poszczególne polityki realizowane przez różne resorty i instytucje rządowe powinny być dopasowywane i kierunkowane do zróżnicowanych potrzeb polskich miast – od największych po najmniejsze. Równocześnie polityki publiczne powinny umożliwiać jak najlepsze wykorzystanie unikalnych potencjałów i przewag konkurencyjnych polskich miast dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju, a przez to – co jest w centrum polityki miejskiej – dla poprawy jakości życia mieszkańców miast. 
więcej> 
http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/polityka-miejska/

Stanowisko Mazowieckiej O. Izby Architektów RP w sprawie konkursu w Płocku - 2015-10-28

Stanowisko Mazowieckiej OIA RP dotyczące regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegialna w Płocku wraz ze Schodami Broniewskiego.
 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych - 2015-10-28

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Nowy projekt Prawa zamówień publicznych ma zapewnić większą przejrzystość regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej terminologii. Nowe Prawo zamówień publicznych wdraża przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014/25/UE.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o koncesjach na roboty budowlane - 2015-10-28

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Głównym celem projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi jest ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu koncesji, ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze i usługach strategicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków dotyczących najlepszego stosunku jakości do ceny. Przyjęte regulacje zwiększają przejrzystość i uczciwość w postępowaniach o udzielenie koncesji, w szczególności poprzez ograniczenie arbitralności działań zamawiających, co ułatwi wykonawcom dostęp do rynku koncesji.
Nowe prawo wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

Informacja biura prawnego MaOIA RP o zmianie godzin dyżuru - 2015-10-27

Informujemy o zmianie godzin dyżuru mec. Michała Pazia w bieżącym tygodniu:
środa 15.00 - 17.00
czwartek 11.00 - 17.00
 
Mec. Michał Paź informuje o konieczności odwołania dyżuru również w czwartek 5 listopada 2015 r. i przeprasza za utrudnienia.
 

Fundusze europejskie

Wyszukiwarka dotacji PARP

www.parp.gov.pl/index/index/1484

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działalność gospodarcza 

Bieżące informacje w portalu prawno-gospodarczym INFOR

www.infor.pl

Informacje na temat prawa w portalach:

RZECZPOSPOLITA (PRAWO)

www.rp.pl/temat/4.html

GAZETA PRAWNA 

prawo.gazetaprawna.pl/ 

Serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

www.uzp.gov.pl/na-skroty/wspolny-s142ownik-zamowien-cpv 

  

Zamówienia publiczne na świecie:

www.uzp.gov.pl/cmsws/page/

 

TED - Suplement Dziennika Urzędowego UE - informacja o europejskich zamówieniach publicznych z podziałem na branże:

ted.europa.eu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Ładowanie...