Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Archiwum wiadomości

Ostrzeżenie - 2016-03-23

Koleżanki i Koledzy Architekci!

Po otrzymaniu wiadomości o wątpliwościach dotyczących konkursu na halę sportową w Pile przy ul. W. Pola niezwłocznie zwróciliśmy się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Odpowiedź otrzymaliśmy dopiero wczoraj. Dlatego dziś pozwalamy sobie zwrócić wszystkim zainteresowanym uwagę na niektóre nieprawidłowości regulaminu tego konkursu. Do dziś nie został on skorygowany. Na przykład nie wskazano składu sądu konkursowego. Zakres i skala opracowania pracy konkursowej jest bliska standardowi projektu budowlanego. Zamawiający nie ma zamiaru zlecić zwycięzcy opracowań pokonkursowych. Za nagrodę stanowiącą ok. 15% faktycznej wartości koncepcji zamierza nabyć to opracowanie od laureata i przejąć jego prawa majątkowe.

Komunikat Krajowej Rady IARP - 2016-03-22

Członkowie IARP zalegający z płatnością składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC nie będą mogli wznowić polisy na preferencyjnych warunkach. 
Ze względu na dużą i od kilku lat stale rosnącą, kwotę nieopłaconych składek za obowiązkowe OC, Krajowa Rada IARP musiała podjąć działania mające na celu zmniejszenie należności wobec ubezpieczyciela.
Architekci, którzy do dnia 14 kwietnia nie uregulują wszystkich zaległości wobec PZU SA nie będą mogli przystąpić do ubezpieczenia na kolejny rok, na warunkach specjalnych wynikających z Umowy Generalnej.
Nie zostaną jednak pozbawieni możliwości ubezpieczenia się w PZU SA. Jednakże zamiast preferencyjnych warunków wynegocjowanych przez IARP otrzymają ofertę indywidualną na warunkach rynkowych.

XVII Zjazd MaOIA RP - 2016-03-19

Punktualnie o 9.15 (II termin) rozpoczął się sprawozdawczy Zjazd Mazowieckiej Okręgowej IARP. Na sali obecnych jest 88. delegatów. Zjazdowi przewodniczyła arch. Jolanta Ukleja. 
 
Delegaci na zjazd jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie MaOIA RP i przyjęli projekt budżetu na 2016 r.

W Wielki Piątek biuro Izby nie pracuje - 2016-03-17

Informujemy, że 25 marca br., w Wielki Piątek, biuro Izby będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.
 

Pożegnanie - 2016-03-09

 Z głebokim żalem zawiadamiamy, że 2 marca 2016 r. odszedł
 
Lech Kłosiewicz
1935 - 2016
profesor zw. dr hab. inż.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
Profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
Profesor Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 11.03.2016 o godzinie 1300, w kościele pw świętego Karola Boromeusza na Powązkach.
W dniu pogrzebu, o godzinie 1200 dostępny będzie autokar dla osób chcących wziąć udział w ceremonii. Autokar odjedzie o godzinie 1210 
spod Gmachu Głównego PW.
Rodzinie Zmarłego składamy najszczersze kondolencje.
 
W imieniu Rady MaOIA RP
Robert Szumielewicz
 
http://www.arch.pw.edu.pl/index.php/wydzial/informacje/aktualnosci/1832-2015-info-aktualnosci-wydzial-nekrolog-klosiewicz
 
 
 

Seminarum OW SARP na temat praw autorskich - 2016-03-03

Zapraszamy do udziału w Seminarium OW SARP, którego tematem będą PRAWA AUTORSKIE W ARCHITEKTURZE. Seminarium odbędzie się w czwartek, 10.03.2016 o godzinie 18:00 w Pawilonie Wystawowym SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie pod adresem mailowym: rejestracja@sarp.warszawa.pl do środy 9.03.2016.
 

Konferencja - 2016-02-24

“Realizacja inwestycji budowlanych  w obiektach zabytkowych”.
Konferencja odbędzie się 2 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w Warszawie, w Centrum Biurowym FOCUS, al. Armii Ludowej 26.
Do udziału zachęcamy architektów, projektantów, architektów wnętrz oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką renowacji obiektów zabytkowych. 

Ubezpieczenia zdrowotne architektów - 2016-02-24

Krajowa Rada IARP we współpracy z iExpert.pl, przygotowała ofertę ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych wszystkim członkom IARP ich rodzinom i pracownikom.
Oferta została tak skonstruowana, aby każdy członek samorządu mógł dopasować do własnych potrzeb i możliwości zestaw usług medycznych.
Członkowie IARP wybierać mogą spośród 15 pakietów oferowanych przez trzech ubezpieczycieli. Pakiety dostępne są w wariantach indywidualnych i rodzinnych.

Zakres świadczeń jest bardzo szeroki, od podstawowych specjalistów, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, po rehabilitację, stomatologię i skomplikowane operacje realizowane w warunkach szpitalnych.
Zaletą oferty są krótkie terminy oczekiwania na wizytę do specjalisty i badania diagnostyczne.
Internista lub pediatra przyjmuje w 24 godziny, a lekarze specjaliści do 5 dni. 
Ubezpieczenie można zawrzeć prywatnie, a także na firmę. W zależności od zakresu usług,  miesięczna cena pakietu indywidualnego wynosi od 39 zł do 122 zł.
 
Szczegółowych informacji udziela,
Robert Popielarz
iExpert.pl
kom.: 608 006 160
tel: 22 100 40 66
[1]

Wyszukaj

2016 - Marzec

2016 - Luty

 
 Ze smutkiem przekazujemy wiadomość,
że 31 stycznia 2016 r. zmarł przeżywszy 79 lat 
arch. Janusz Bolesław Jaworski
znakomity i doświadczony twórca
odznaczony Złotą Honorową Odznaką Izby Architektów 
za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów.
Msza żałobna
w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
na Bródnie
8 lutego o godzinie 11.50,
po mszy odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim.
 
Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
 
W imieniu Rady MaOIA RP
arch. Robert Szumielewicz
 
 

Z wielkim żalem przekazujemy informację
o niespodziewanym odejściu w pełni sił twórczych,
w wieku 61 lat
arch. Roberta Rosika
 
Najbliższym przekazujemy wyrazy szczerego współczucia
Uroczystości pogrzebowe 5 sierpnia br. o godz. 9.30, na cmentarzu w Marysinie Wawerskim
 
Koledzy oraz Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
 
 
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu
arch. Anny Teresy Grabowskiej
Msza święta pogrzebowa odbędzie się 3 sierpnia o godz. 10.40
w drewnianym kościele na Cmentarzu Bródnowskim,
po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.
Rodzinie Zmarłej w imieniu swoim i Rady Okręgowej składam serdeczne wyrazy współczucia.
  
arch. Robert Szumielewicz
Przewodniczący Rady MaOIA RP 
 
 
 
Z żalem żegnamy Kolegę
 
Zbigniewa Zygmunta Wrońskiego,
 
który odszedł 20 kwietnia 2015 r. w wieku 78 lat.
Msza w intencji Zmarłego odbędzie się 27.04.2015r o godz. 11.30 w kościele 
pw. Najświętszej  Marii Panny Matki Kościoła, 
ul. Domaniewska 20 (róg Al. Niepodległości).
 
Po mszy w kaplicy dolnej pożegnanie przed wyjazdem do Kielc, gdzie kol. arch.  Zbigniew Zygmunt Wroński spocznie w grobie rodzinnym. 
 
 
 
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu człowieka, który uczył kilka pokoleń studentów Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej.
 
 
Zmarł 
prof. dr hab. inż.
Kazimierz Szulborski
 

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej,

wspaniały nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (od 1963 r.) – zastępca dyrektora Instytutu Projektowania Architektonicznego,

organizator i kierownik Zakładu Mechaniki Konstrukcji, a następnie kierownik Katedry Projektowania Konstrukcji obdarzany wielkim szacunkiem młodzieży akademickiej, 

wychowawca kadr naukowych i wielu pokoleń inżynierów,

świetny dydaktyk, przyjaciel młodzieży, 

wybitny specjalista i naukowiec w dziedzinie mechaniki budowli i konstrukcji budowlanych, 

ceniony projektant konstrukcji kościołów, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

rzeczoznawca budowlany – autor licznych ekspertyz i opinii, badacz, weryfikator, 

konsultant i doradca, a także autor licznych książek i skryptów akademickich, artykułów w specjalistycznej prasie naukowo-technicznej, referatów na konferencjach, recenzent i opiniodawca,

ceniony działacz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – przewodniczący, a do ostatnich chwil swego pracowitego życia wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB,

od blisko 30 lat redaktor miesięcznika naukowo-technicznego „Inżynieria i Budownictwo”.

 

Msza Św. pożegnalna Profesora odbędzie się 20 lutego 2015 r. o godz. 14.00 

w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

w Komorowie koło Warszawy.  

Rodzinie Profesora składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 
 
 
 
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy tę wiadomość.
 Odszedł
 doc. dr arch. 
ANDRZEJ GRUDZIŃSKI
 członek Izby Architektów RP i Członek Honorowy TUP
 Nabożeństwo żałobne odbędzie się 6 lutego 2015 r. o godz. 13.30,
w kościele Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie.

Andrzej Grudziński - architekt.
Członek SARP O. Warszawa (od 1955). Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1952).

Konkursy m.in.:
- na zagospodarowanie Osiedla Szwoleżerów oraz urbanistyczne rozwiązanie wschodniego obszaru Osi Stanisławowskiej w Warszawie (1965) - wyróżnienie III stopnia.

Członek Honorowy Forum Rewitalizacji.

Pochowany na cmentarzu w Żyrardowie (6.02.2015).

Źródła:

 

6 marca 2010 r.

po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 90 lat zmarł

s.p.

Kazimierz Maciej Piechotka architekt, żołnierz AK ps. Jacek, odznaczony między innymi Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z mieczami, Orderem Polonia Restituta. Laureat Złotej Odznaki Odbudowy Warszawy, Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, Nagrody Państwowej II stopnia, Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, Nagrody ICOMOS i wielu innych. Absolwent wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 1946 roku, Pracownik Zakładu Architektury Polskiej w latach 1938 - 1952. W czasie okupacji członek działającej na terenie tajnego Wydziału Architektury PW komórki legalizacyjnej wywiadu i kontrwywiadu Komendy Głównej AK. Generalny Projektant Zespołu Osiedli Bielany w Warszawie, laureat wielu konkursów architektonicznych, autor studiów i podstawowych projektów z dziedziny budownitwa mieszkaniowego w Polsce oraz studiów i publikacji z dziejów osadnictwa żydowskiego, architektury i sztuki żydowskiej na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Architektów Polskich, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Ładowanie...