Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Komisja Kwalifikacyjna

Przewodniczący

arch. Janusz Pachowski

Członkowie
arch. Elżbieta Dziubak
arch. Radosław Kowalewski
arch. Andrzej Nasfeter
arch. Andrzej Sowa
arch. Stanisław Stefanowicz
arch. Jolanta Ukleja
arch. Ewa Kaźmierczak

 

              Kontakt                     w sprawach związanych       z postępowaniem kwalifikacyjnym

Milena Sokołowska - pracownik biura obsługujący Okręgową Komisję Kwalifikacyjną.

Dyżury:

poniedziałek: 13.30 - 18.00

wtorek: 13.30 - 18.00

środa:  12.00 - 16.30

czwartek:  12.00 - 16.30

Telefon:  22  856-74-21

mazowiecka@izbaarchitektow.pl

 

 

Uprawnienia

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie  do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

 

  • sesja letnia – 24 czerwca 2016 r. o godz. 10:00
  • sesja zimowa – 16 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji letniej przypada na dzień 24 marca 2016 roku, natomiast w sesji zimowej na dzień 16 września 2016 roku.

 

Informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej w 2016 roku znajdują się pod linkiem:

  

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2522

 

Wszystkie informacje na temat potrzebnych dokumentów znajdują się w formularzu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (prawy pasek).

 

Prosimy o przygotowanie dwóch osobnych zestawień - praktyki przy budowie oraz praktyki przy sporządzaniu projektów (do pobrania - prawy pasek). Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w kartonowej teczce zamykanej „na gumkę".

 

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy biura:

11.00 - 17.00 poniedziałek, wtorek

11.00 - 16.00 środa, czwartek

11.00 - 14.00 piątek

w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3 B, I piętro - (wejście od ul. św. Szczepana), tel. (22) 856 21 28.

 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, nr:

 

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

 

Inne opłaty:

Od poświadczeń zgodności odpisów lub kopii dokumentów pobierane są przy składaniu wniosku lub dokonywaniu tych czynności wymagane przepisami opłaty skarbowe, które należy wnieść na konto Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Mokotów nr: 

 

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

 

Wpłata ta może być także dokonana bezpośrednio w kasie ww. urzędu (wysokość opłaty uzależniona od ilości składanych dokumentów).

Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji zimowej 2015, tj. w dniu 11 grudnia 2015 r. (Obowiązuje stan prawny na dzień egzaminuw załączniku pod informacją:

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=162
 
 
 
  
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie  do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm).
 
  • sesja letnia – 12 czerwca 2015 r. o godz. 10:00
  • sesja zimowa – 11 grudnia 2015 r. o godz. 10:00
 
Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji letniej przypada na dzień 12 marca 2015 roku, natomiast w sesji zimowej na dzień 11 września 2015 roku.
 
Informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej w 2015 roku znajdują się pod linkiem:
 
 
http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=167
 
Wszystkie informacje na temat potrzebnych dokumentów znajdują się w formularzu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (prawy pasek).
 
Prosimy o przygotowanie dwóch osobnych zestawień - praktyki przy budowie oraz praktyki przy sporządzaniu projektów (do pobrania - prawy pasek). Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w kartonowej teczce zamykanej „na gumkę".
 
Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy biura:
11.00 - 17.00 poniedziałek, wtorek
11.00 - 16.00 środa, czwartek
11.00 - 14.00 piątek
w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3 B, I piętro - (wejście od ul. św. Szczepana), tel. (22) 856 21 28.
 
Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, nr:
 
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
 
Inne opłaty:
Od wniosku i od składanych załączników, a także od poświadczeń zgodności odpisów lub kopii dokumentów pobierane są przy składaniu wniosku lub dokonywaniu tych czynności wymagane przepisami opłaty skarbowe, które należy wnieść na konto Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Mokotów nr: 
 
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 
 
Wpłata ta może być także dokonana bezpośrednio w kasie ww. urzędu (wysokość opłaty uzależniona od ilości składanych dokumentów).
 
 
 
 
 
 
 


 

Ładowanie...