Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Wybierz artykuł

Informacje

Regulamin Sądu Polubownego przy MaOIA RP

Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego przy MaOIA RP

Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący

arch. Wojcech J. Jankowski

Wiceprzewodniczący

Jacek Bolechowski

Maria Deszczka-Molenda

Tomasz Słowik

Sekretarz

Elżbieta Konecka

Sędziowie

arch. Jacek Bolechowski
arch. Maciej Ciszkowski
arch. Maria Deszczka-Molenda
arch. Katarzyna Jaranowska-Bielawska
arch. Wojciech Kempiński
arch. Andrzej Klimiuk
arch. Elżbieta Konecka
arch. Małgorzata Nowak-Janicka
arch. Maciej Piechotka
arch. Zbigniew Piśniak
arch. Tomasz Słowik
arch. Radomir Wnorowski

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

arch. Piotr Andrzej Majewski

Dyżur Rzecznika  - wtorek od godz 12.00 do 13.00

  

WOKANDA SD

brak ogłoszeń

 

Informacje dotyczące Sądu Polubownego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP

 Sąd Polubowny MaOIA RP


Lista Arbitrów

arch. Tomasz Słowik   Prezes

arch. Wojciech Janusz Jankowski Wiceprezes,

Jakub Celej (adwokat) - Sekretarz,

arch. Jacek Władysław Bolechowski (rzeczoznawca budowlany)

arch. Maria Urszula Deszczka-Molenda (rzeczoznawca budowlany)

arch. Radomir Zygmunt Wnorowski (rzeczoznawca budowlany)

arch. Maciej Jan Piechotka

Ludwik Wardzyński (radca prawny)

Michał Paź (adwokat)

 

 

Zapis na sąd polubowny

„Wszelkie spory związane z realizacją umowy (należy wskazać datę i przedmiot umowy) będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.”

 

 

Ładowanie...