Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Wybierz artykuł

Skład Rady i ciał statutowych MaOIA RP

Przyjęcie w poczet członków Izby Architektów

Lista delegatów na zjazd MaOIA RP

Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

Jak długo chroni polisa?

Regulamin samopomocy

Uchwały Rady MaOIA RP (dokumenty pdf)

Protokoły ze zjazdów MaOIA RP (dokumenty pdf)

Obowiązkowe OC architektów

Ubezpieczenie OC - formularz i  potrzebne informacje są dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej Izby Krajowej. Szczegółowa instrukcja  logowania do osobistego profilu IARP znajduje się po prawej stronie ekranu (E-zaśwadczenia).

Link do strony internetowej Izby Architektów RP:

www.izbaarchitektow.pl

 

Ubezpieczenie OC architektów - co to jest?

- podstawowe wiadomości

Sesje Rady Mazowieckiej OIA RP w 2016 r.

 

12 stycznia

9 lutego

15 marca

5 kwietnia

10 maja

7 czerwca

28 czerwca

23 sierpnia

20 września

11 października

8 listopada

13 grudnia 

Zebrania Prezydium Rady MaOIA RP - w każdy wtorek o godzinie 17.00.

 

Składki członkowskie i inne opłaty

Składka członkowska w 2016 r. wynosi 76 zł za miesiąc.

 

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe, inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego i wynoszą:

 • opłata za wpis na listę członków Izby - 380 zł 

 • opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 950 zł

 • opłata za przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia 380 zł.

Członkowie zawieszeni w prawach członka izby za okres zawieszenia mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej w wysokości 10% składki zasadniczej czyli 7,60 zł.


Komunikat KRIA w sprawie opłat (ważny do 1.01.2012)

 Czytaj pełną treść komunikatu » (format .pdf 147 KB)

 

Bezpieczeństwo strony internetowej KIA - informacja.

Liczne pytania o bezpieczeństwo danych skłoniły Radę Krajową do wyjaśnienia wątpliwości: pismo okólne (format .pdf 86 KB)

Skład Rady i ciał statutowych MaOIA RP


Izba Architektów powstała na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. "O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów" (Dz. U. nr 5 z 2001r. poz. 42). Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów rozpoczęła swą działalność na pierwszym zjeździe 20.01.02 r.
29 marca 2014 roku rozpoczęła się IV kadencja Rady MaOIA RP.
Wybrano nowe władze:

Rada Okręgowa

Prezydium:

Przewodniczący
arch. Robert Szumielewicz
 
Wiceprzewodniczący
arch. Krzysztof Adam Nowak

Skarbnik
arch. Paweł Kasprzycki

Sekretarz
arch. Anatol Kuczyński

Członkowie
arch. Jan Piotr Kempa
arch. Magdalena Bieńkuńska
arch. Dorota Elżbieta Bujnowska - Cechniak*
arch. Piotr Michał Glegoła*
arch. Piotr Szaroszyk*
arch. Błażej Piotr Małczyński*
arch. Rafał Piotr Pawłowski*
 
* osoby po raz pierwszy wybrane do Rady.
 

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący
arch. Marek Wacławek

Członkowie
arch. Michał Brutkowski
arch. Anna Krystyna Wojterska - Talarczyk
arch. Włodzimierz Jan Motyliński
arch. Piotr Wojciech Skalski
arch. Jaromir Ryszard Boruta
arch. Marzena Kryńska
 


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Przewodniczący
arch. Janusz Pachowski

Sekretarz
arch. Elżbieta Janina Dziubak

Członkowie
arch. Andrzej Karol Nasfeter
arch. Andrzej Henryk Sowa
arch. Stanisław Stefanowicz
arch. Jolanta Elżbieta Ukleja
arch. Radosław Wiesław Kowalewski
arch. Ewa Beata Kaźmierczak
 
 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący
arch. Wojciech Jankowski

Członkowie
arch. Jacek Bolechowski
arch. Maciej Ciszkowski
arch. Maria Deszczka-Molenda
arch. Katarzyna Jaranowska-Bielawska
arch. Wojciech Kempiński
arch. Andrzej Klimiuk
arch. Elżbieta Konecka
arch. Małgorzata Nowak-Janicka
arch. Maciej Piechotka
arch. Zbigniew Piśniak
arch. Tomasz Słowik
arch. Radomir Wnorowski
 

 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
arch. Piotr Andrzej Majewski

Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach
12:00-13:00
 

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów prowadzi rejestr osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego posiadających pełne uprawnienia projektowe w zakresie architektury. Na podstawie tego rejestru wydaje zaświadczenia o przynależności do MaOIA RP. Zaświadczenia te są wymagane w urzędach od 19 kwietnia 2002 r. Termin ten wynika z ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

Biuro MaOIA RP funkcjonuje przy ul. ul. Madalińskiego 20 lok. 3B (wejście od ul. Melsztyńskiej), tel. 856 21 28, fax 856 74 21, w godzinach:
poniedziałek, wtorek - 11.00 - 18.00
środa, czwartek - 11.00 - 17.00
piątek - 11.00 - 15.00
Wnioski dotyczące spraw członkowskich:
 • przyjęcia w poczet członków Izby
 • zawieszenia lub przywrócenia w prawach członka
 • skreślenia z listy członków
 • umorzenia składek
przyjmowane są najpóźniej na tydzień przed terminem najbliższej sesji. Umożliwi to rozpatrzenie sprawy w - najkrótszym z możliwych - terminie.
 
Biuro Prawne MaOIA RP (bezpłatne porady prawne tylko dla członków MaOIA RP)
Stałe dyżury:
Poniedziałek 16:00 – 18:00
Wtorek: 14.30 - 16.30
Środa 12:00 – 16:00
Czwartek 12:00 – 16:00

E - zaświadczenia 

www.izbaarchitektow.pl

 

 

Instrukcja generowania Zaświadczenia
o przynależności do Izby Architektów RP:
 
 • Rejestrujemy się na stronie Krajowej Izby Architektów RP, klikając przycisk Zaloguj w lewym górnym rogu ekranu, następnie przycisk Kliknij tutaj, aby się zalogować (lub klikamy w link: Rejestracja)
 • Wypełniamy formularz rejestracyjny wpisując dane dokładnie wg instrukcji. Następnie klikamy Zapisz.
 • Jeśli wszystkie dane wprowadzono poprawnie, zostanie utworzone osobiste konto na stronie Krajowej Izby Architektów RP.
 • Od momentu pierwszej rejestracji w celu wygenerowania Zaświadczenia, należy powrócić na stronę logowania (Logowanie), a następnie zalogować się podając numer przynależności do Izby w postaci MA-XXXX oraz wpisując ustalone podczas rejestracji hasło, po czym wygenerować i wykonać wydruk Zaświadczenia.

 

Każde Zaświadczenie otrzymane w ten sposób jest dokumentem oryginalnym, podpisanym za pomocą certyfikowanego podpisu elektronicznego.  Urzędy zostały poinformowane o nowej formie Zaświadczeń i będą je respektować.

 

 

 

Ładowanie...